Blog

Blogberichten

Als eenmansondernemers zoals zzp-ers, winsten behalen van € 100.000 dan zijn dat leuke resultaten.
Ondernemers denken dan vaak om hun eenmansonderneming om te zetten in een BV, maar is dit wel interessant?

Als vuistregel kan aangehouden worden, dat het omzetten van een eenmanszaak in een BV pas interessant wordt
vanaf een winstniveau van grofweg € 150.000. Dit komt omdat de eenmansondernemer voor de inkomstenbelasting
gebruik kan maken van een aantal fiscale voordelen, die de BV in de vennootschapsbelasting niet heeft.

De regelingen, die voor een eenmansondernemer wel van toepassing zijn, maar voor een BV niet betreffen de :

- zelfstandigenaftrek
- mkb-winstvrijstelling.
- startersaftrek, dit is een verhoging van de zelfstandigenaftrek voor de eerste 3 jaren
- verliesverrekening naar de het verleden, die voor de eenmanszaak 3 jaren is en voor de BV 1 jaar is 

Aanvullende punten om niet te snel over te gaan van een eenmanszaak naar een BV zijn:
- de eenmansondernemer komt na het oprichten van een BV ook in loondienst bij de BV en hij dient
  over zijn minimale loon in de BV van € 45.000 ook loonbelasting en sociale premies te betalen
- Banken hebben een voorkeur aan het financieren van de persoonlijke eenmanszaak dan een BV

Bij een eenmanszaak heeft een ondernemer dus meer aftrekposten dan bij een BV, maar bij de BV is wel het belastingtarief
weer lager dan bij de eenmanszaak. Het omslagpunt voor een overstap naar de BV ligt dus rond de € 150.000.

Op feestjes of op andere bijeenkomsten wordt door ondernemers regelmatig de vraag aan financiële adviseurs gesteld
“moet ik mijn nieuwe personenauto op de zaak zetten of toch als privé aanmerken?”. De betreffende ondernemer verwacht
dan een snel en duidelijk antwoord van de financieel adviseur.

Ofschoon de financieel adviseur weinig of geen concrete gegevens heeft, kan hij toch met een antwoord komen, dat richting gevend is:
- In zijn algemeenheid is het voordeliger om een nieuwe auto als zakelijk aan te merken en dus niet
  als privé te typeren.
- Indien de ondernemer veel privé kilometers rijdt dan is een keuze voor zakelijk meer voor de
  hand liggend dan voor privé.
- Naarmate de cataloguswaarde van de auto stijgt wordt het minder aantrekkelijk om de auto als
  zakelijk aan te merken.
- Bij lagere afschrijvingskosten heeft de privé-keuze voorkeur, maar bij hogere afschrijvingskosten heeft de
  zakelijke variant voorkeur.
- Indien de kilometervergoeding van € 0,19 kostendekkend is dan is het vaak voordeliger om de auto
  tot het privé-vermogen te rekenen en de zakelijk gereden kilometers tegen € 0,19 vanuit privé te
  declareren bij de zaak.

Bij het waarderen van een onderneming spelen een belangrijke rol :
- de winst over de laatste 3 jaren
- de toekomstige omzet, verdeeld in incidenteel en structureel
- de rol van de ondernemer

In het MKB is een vuistregel, dat voor het waarderen van een onderneming de brutowinst vermenigvuldigd wordt met een factor tussen de 4 en de 6.
Bij een brutowinst van € 300.000 is dan een indicatie voor de waarde van een onderneming een bedrag tussen de € 1,2 en € 1,8 miljoen.

Wat is goedkoper een rekening pas op vervaldatum te betalen of gebruik te maken van een betalingskorting?

Stel bij betaling binnen 5 is sprake van een betalingskorting van 1%. De vervaltermijn voor het betalen van de 

factuur is 30 dagen. Het leverancierskrediet kost dan 1% voor 25 dagen, dit komt overeen met een rentepercentage

op jaarbasis van 14,40%. Indien het krediet in rekening-courant bij de bank een lager rentepercentage heeft, is

het voordeliger om de factuur dus binnen 5 dagen te betalen.
 

 

 

De voordelen van een Besloten Vennootschap zijn:

De financieringskosten kunnen lager door:

Als ondernemer kun je de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering beperken door:

Wat verdien ik als bedrijfscoach voor u?

Referenties

 • Door de ondernemende en pro-actieve houding van Paul kunnen wij stappen voorwaarts zetten.
  Schoonmaakbedrijf Van Den Heuvel .
 • Met zijn enthousiasme is Paul onze partner in business. Dankzij zijn advisering hebben wij nu grip op cijfers.
  ACS Cleaning .
 • Samenwerken met Paul betekent korte lijnen, directe antwoorden en adequate oplossingen.
  Rendiz .
 • 1

Welke problemen los ik als bedrijfscoach voor u op?

3 vragen voor u

Wie bent u?*
Invalid Input

Invalid Input

Welke intentie heeft u?*
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Hoe kan ik u helpen?*
Invalid Input

E-mailadres*
Ongeldige invoer

*
Invalid Input

Gratis coachingssessies

Voor- en achternaam*
Ongeldige invoer

E-mailadres*
Ongeldige invoer

*
Ongeldige invoer

*
Invalid Input

Dit gaan wij doen:

 1. Wij nemen samen een vragenformulier door over uw bedrijfsvoering
 2. De antwoorden op deze vragen rapporteer ik naar u
 3. De rapportage bevat minimaal 3 concrete actiepunten
 4. U krijgt zo een betere indruk over de kansen van uw onderneming om te groeien naar een hoger niveau